Άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας - φύλαξης
Συστήματα συναγερμών και ασφάλειας

Η NOVA Security Hellas με έδρα το Αγρίνιο, μέλος του ομίλου NOVA Group προσφέρει την παροχή κάθε είδους επανδρωμένων ή μη υπηρεσιών ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.