Πληροφορίες

Η NOVA Security Hellas, μέλος του ομίλου NOVA Group προσφέρει την παροχή κάθε είδους επανδρωμένων ή μη υπηρεσιών ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Το προσωπικό της εταιρίας είναι εξειδικευμένο στην μελέτη & σχεδιασμό καθώς και την εφαρμογή και έλεγχο ολοκληρωμένων συστημάτων και μέτρων ασφάλειας με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικά μέσα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410 59774, 6985 088 921